RETAIL
RETAIL - EL PASEO
RETAIL - HWY 111
RETAIL - POINT HAPPY
PORTFOLIO       1      2